Gestaltterapi

Här och Nu, Kontakt, Uppmärksamhet och Ansvar – är gestaltterapins grundpelare.
Fenomenologi – att se det som är och Fältteori – att det jag/vi gör påverkar omvärlden, är också viktiga grundbegrepp. Existentialismen finns som en himmel över det hela och genomsyrar det mesta, att vara människa i världen, i livet. Frihet är också en viktig del.

Frederick Perls (1893-1970) såg ett nytt sätt att förhålla sig på terapeutiskt, som var mer och annorlunda än delarna och han började ge röst åt det hela under 1940-50-talet. Perls var dels läkare och psykoanalytiker och dels en skicklig kreatör som såg möjligheter att skapa ett annorlunda sätt att arbeta med den neurotiska människan. Han misströstade över en bristande kontakt med Freud och han tappade mer och mer tilltro till den psykoanalytiska metoden. Dessutom vågade han vara kontroversiell på många sätt. Han såg sig inte bunden av någon viss konvention.
Laura Perls (1905-1990) inspirerade Fritz, genom sina erfarenheter av existentialism, dans och småbarns ätande, viktiga delar att använda till att förstå organismen människan.
Genom dansen, teatern, improvisationen, konsten, litteraturen, musiken, drömmarna, kroppskännedomen, andningen, delar från zenbuddismen, leken, lades fler och fler bitar ihop till pusslet människan/organismen som strävar efter balans. Fritz Perls uppmärksammade ordens inflytande och påverkan på människan och det blev också en viktig del av terapin, för kontakt. Han kopplade ihop fenomenologin med språkliga uttryck i tanke, känsla och kropp.
Gestaltterapin utvecklas fortfarande. För mig bildar teori och praktik en enhet, som ger mer än delarna. Fältteorin, utvecklad av Kurt Lewin, tar mer plats idag än förr. Allt hänger ihop. Vi människor är alla delar av naturen.

Redan Sokrates sa: ”Känn dig själv”.
Gestaltterapi är en humanistisk terapiform, med rötter i filosofi, existentialism, gestaltpsykologi och med österländsk inflytande. I grunden finns också psykoanalytiska spår. Ojektrelationsteorier, spegelneuroner och Daniel Sterns teori om utvecklingspsykologi utvidgar fältet. Numera finns det en klarare bild av att vi redan som nyfödda är beredda och födda till att kommunicera. Redan som foster tar vi in världen med olika sinnen såsom hörsel, smak och känsel.

Det är i möten med andra vi blir till. Inget jag utan du. Jag och Du.

Gestaltterapi är en insiktsterapi och upplevelsebaserat. I gestaltterapin finns olika grundantaganden om kontaktstilar, polariteter, känslor, awareness, kontaktzoner, energicirklar. Dessutom finns olika redskap att använda som till exempel stolsarbete, praktiskt gestaltande och metoder att arbeta med drömmar. Gestalt är mer och annorlunda än delarna.
Att kunna växla mellan tankar, sinnesupplevelser och kroppsförnimmelser är en viktig del till att vara en dynamisk och kännande människa. ”Lose your mind and come to your senses”, sa Perls. Ju mer vi kan uppleva med våra sinnen, desto mer kan vi också ta in av livet och känna verklig kontakt med oss själva, andra och naturen.

Ju mer du blir den du är, desto mer blir du den du gärna vill vara… (förändringsparadoxen)
Du kan bara vara den du är.